Waarom zijn creatieve vaardigheden zo belangrijk ?

De creatieve vakken staan onder druk in het secundair onderwijs, steeds minder uren gaan rechtstreeks over deze vakken. Omdat alles ‘efficiënter’ moet worden, iets waarbij het bij creativiteit net niet om draait. Het is verschrikkelijk te horen dat beleidsmakers vakken met zo een grote meerwaarde geen must meer vinden.

Maar ik zal hier geen politiek betoog schrijven, enkel bevestigen waarom deze vakken broodnodig zijn en wat ze bijdragen. Er is een waaier aan voordelen die een kind helpen ontwikkelen op heel veel verschillende gebieden.

Het stimuleert de hersenactiviteit, zelfs bij heel vroege blootstelling. Hierbij gaat het niet alleen om de visuele kunsten maar ook muziek en drama. Het helpt bij het leggen van wiskundige verbanden en bij wiskundig inzicht in geometrische vormen bvb.. Waar taal soms begrenst is, is kunst juist heel toegankelijk: het kan overal met een minimum aan materiaal. Denk aan zang en dans, dat kan je alleen al met je eigen lichaam, er is dus geen excuus om het niet te doen.

Het kan aanvullen waar taal en cijfers begrenzen. Het helpt kinderen out-of-the-box te denken en leert hen problemen anders op te lossen. Het leert hen dat kleine dingen aanpassen een grote impact kan hebben, voedt hun vindingrijkheid, zelfvertrouwen (ik kan dat), zelfdicipline en zelfmotivatie (leren iets af te maken) en ook samenwerken (vb. in workshops of groepswerken).

Kunst reikt middelen aan die nodig zijn om intermenselijke ervaringen en vaardigheden te leren begrijpen. Bijvoorbeeld het respecteren van andere manieren van werken en denken. Het leert hen dat er zoiets bestaat als een meervoudig perspectief en leert hen bijgevolg verdraagzaamheid. Dit alles tijdens het ‘werken’, werken met een goede communicatie. Kinderen hebben deze tools nodig in hun (wereldse) ontwikkeling.

Dan spreken we enkel nog maar over de praktijk, wanneer ze ook nog een goed onderbouwde theorie (kunstgeschiedenis enz…) aangereikt krijgen gaat er nog een volledig nieuwe wereld voor hen open. Een wereld van open staan voor andere culturen, visies en voorkeuren. Het gaat het bewustzijn van het kind vormen. Ze krijgen een rijke geschiedenis aangereikt en ontwikkelen een inzicht in die geschiedenis.

Ze ontwikkelen hun taal en leren emoties verwoorden door hun kunst voor te stellen. Het kind krijgt inlevingsvermogen in thema’s die voorheen ‘vreemd’ leken.

Een van de belangrijkste lessen die een kind kan leren is dat een fout niet altijd een fout hoeft te zijn en dat ‘mooi’ veel facetten heeft en voor iedereen anders is. Dat doelen kunnen veranderen onder invloed van omstandigheden en dat ‘fouten’  kunnen ombuigen tot kansen. De leukste oefening die je een kind hiervoor kan geven is een vlek maken en van daaruit hun fantasie de vrije loop laten, zeker en vast zullen daaruit verrassende dingen voortvloeien.

Begin met je kind papier en een potlood te geven en er kan al een hele nieuwe wereld open gaan vol ontdekkingen en plezier.

Team Cachet