Privacy

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

2. Betreft STUDIO CACHET

Dit is de privacy verklaring van STUDIO CACHET, een onderneming die zich richt op het realiseren van projecten in schrijnwerk en interieur. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door STUDIO CACHET verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Heb je problemen omtrent het gebruik van jouw gegevens door STUDIO CACHET, neem dan gerust contact op!

STUDIO CACHET, Kuurnsestraat 27, 8531 Hulste
Ondernemingsnummer 0548 668 127.

STUDIO CACHET is een natuurlijk persoon, bestuurd door Sammy Mestdaght: sam@studiocachet.com

3. Doel van de gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door STUDIO CACHET. Deze worden hieronder toegelicht.

3.1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als je contact opneemt met STUDIO CACHET via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en omschrijving van je vraag.

3.2. Analytics
De website van STUDIO CACHET verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

3.3. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken en hoe deze cookies werken.

SESSIECOOKIE
Deze worden gebruikt om ingelogde gebruikers te kunnen identificeren, en om te kunnen valideren of het ingediende verzoek van een websitegebruiker geldig is. Deze cookies zijn enkel functioneel van aard.

GOOGLE ANALYTICS
Via Google Analytics verzamelen wij gegevens van onze bezoekers en hun surfgedrag. De informatie wordt verzameld via ‘trackingcookies’, waarmee we kunnen zien hoe bezoekers de website gebruiken via diverse rapporten. De gegevens zijn geanonimiseerd, zo worden IP-adressen bijvoorbeeld niet inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de gegevens zijn wij in staat eventuele wijzigingen aan de website te doen om onze bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor meer informatie verwijzen we je naar de privacy verklaring van Google Analytics.

UITZETTEN OF NIET ACCEPTEREN VAN COOKIES
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als je wilt dan kun je ervoor kiezen om de browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, of kun je zelf de cookiemelding niet accepteren. De website werkt dan nog wel, maar wellicht iets trager dan je gewend bent.

Indien je in het verleden jouw gegevens op onze site hebt achtergelaten, kan je via het formulier hieronder aanvragen om al je gegevens te laten verwijderen van ons systeem.

4. Ontvangers

De gegevens die STUDIO CACHET ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

4.1. 123-webhost
De e-mail van STUDIO CACHET wordt gehost bij 123-webhost. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de dataservers van 123-webhost. 
De website (en database) worden eveneens gehost bij 123-webhost. Gegevens die jij achterlaat op de website van STUDIO CACHET zijn op de servers van 123-webhost opgeslagen.

5. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door STUDIO CACHET, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

5.1. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met STUDIO CACHET via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van 123-webhost. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

5.2. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopiëen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door STUDIO CACHET of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van STUDIO CACHET privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL (HTTPS://).

7. Jouw rechten

7.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om te alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij STUDIO CACHET vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met hello@studiocachet.com. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

7.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rechtzetten door STUDIO CACHET.

7.3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij STUDIO CACHET opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient STUDIO CACHET al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

7.4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij STUDIO CACHET vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7.5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat STUDIO CACHET niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

7.6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat STUDIO CACHET jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via hello@studiocachet.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en rijksregisternummer onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

8. Plichten

STUDIO CACHET verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van STUDIO CACHET via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Je naam en e-mailadres zijn bijvoorbeeld nodig om een offerte te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan STUDIO CACHET de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met STUDIO CACHET met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

STUDIO CACHET behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer STUDIO CACHET dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van STUDIO CACHET te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens!

hello@studiocachet.com
Kuurnsestraat 27, 8531 Hulste
Ondernemingsnummer 0548 668 127

9. Wijzigingen

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.